KONTROLLANTENS UTLÅTANDE

ULTRALÅNGDISTANS, Torneå Puuluoto den 30 mars, 2013

 

Tävlingens spårsystem är mångsidigt; till en del typiskt vägvalsspårsystem för långdistans, till en del ett tätt och komplicerat medeldistansspårsystem när det är som bäst, och som på en karta i 1:15 000 erbjuder krävande kartläsning.

 

Problematiskt på området är den synnerligen intensiva skotertrafiken. Till en del finns även i skogsområdet och alldeles inpå TC skoterspår som körts av utomstående; dessa skiljer sig från arrangörernas spår bara på det sättet, att arrangörernas spår sladdats och att de är märkbart bredare. Det finns också skäl i att genom kartläsning lokalisera spåren.

 

Önskad nysnö för att täcka de överflödiga spåren har under lång tid inte kommit. Den lilla nysnö som på sistone kommit har i alla fall täckt skräp och djuravföring till en liten del.

 

Övermåttan många utomståendes skoterspår finns på havsområdet. På området finns tydliga skoterleder, som har en bredd på 5-50 meter och till en del spår som inte leder just någonstans (Översättarens tolkning!!). Därtill har enskilda skoterförare trafikerat området genom att göra svängar längs havsvikarna över och längs med arrangörernas spår och genom att göra spår från stugor och gårdar. Att känna igen det rätta spåret också på dessa områden kräver mångsidig kartläsning.

 

Till kartläsningsutmaningen erbjuder strandlinjens olika former (öppet hav, gräsmyrar och vassområden) därtill problem då de är täckta av snödrivor.

 

Jorma Pietiläinen, bankontrollant

Unto Kanerva, TD