Inbjudan

Regler och direktiv

På tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds grenregler, specialdirektiven för skidorienterings FM 2016 och arrangörens direktiv.

Klasser och sträckor
Dag                                                          Klasser

24.3.2017 sprint                                       H/D11,H/D13, H/D15,H/D17,H/D20,H/D21-H/D85, H/D21C

25.3.2017, FM-ultralångdistans               H/D15,H/D17,H/D20,H/D21-H/D85

ultralångdistans                   H/D11,H/D13, H/D21C

26.3.2017, medeldistans                          H/D11,H/D13, H/D15,H/D17,H/D20,H/D21-H/D85, H/D21C

Banlängder enligt Finlands Orienteringsförbunds regler

Anmälan

Senast torsdag 16.3.2017 kl. 24:00 främst via Finska Orienteringsförbundets IRMA-system eller till Daniel Lehtonen, Hiihtorinne 15, 90900 Kiiminki eller daniel.lehtonen@pp.inet.fi

I samband med anmälan ska tävlandes EmiTag-nummer uppges. Till dem som inte uppger EmitTag-nummer i samband med anmälan, tilldelas en hyrtag som fås på tävlingsplatsen från Infon till ett pris av 5 euro/dag eller 10 euro/3 dagar.

Efteranmälan: Till Lapin Lumirastit kan efteranmälan göras via IRMA mot 1,5 gånger normal tävlingsavgift  till måndag  20.3.2017 kl 24.00. Till FM-tävlingen kan man inte efteranmäla.

Avgifter

I FM-tävlingen avgiften är 31,25-33,60e beroende på antal av kartbyten. I klasserna H/D11,H/D13 är avgiften 15 euro/dag och i övriga klasser  25 euro/dag.

De som anmält sig på annat sätt än via IRMA betalar avgiften till Länsi-Rajan Rasti, konto Länsi-Rajan Rasti FI90 5533 0040 0299 98 BIC OKOYFIHH, referensnummer 5225.

Vägvisning

Från väg 21 I Ylitornio

TC och parkering

TC är Ainiovaara skidcentrum, Alkkulanrinne 7, 95600 Ylitornio. Parkering  intill TC.

Det finns toaletter, dusch och omkädningsrum. Skidservicen sker utomhus.

Karta och terrängsbeskrivning

Skidorienteringskarta, laserutskrift , 3/2017, ekvidistans 5 m . I sprinten är skalan 1:5000, på ultralångadistansen 1:10 000 eller 1:15 000 och i medeldistansen 1:10 000. Kartans storlek A4. Terrängen är skogklädd bergsterräng, höjdskillnaden är upp till 100 meter.

Stämplingssystem och GPS

EmiTag-stämplingssystem. GPS-tracking i klasserna H/D21.

Start
Fredag 24.3.2017 är första start kl. 15:00. Intervallstart.
Lördag 25.3.2017.2016 är första start kl. 10:00. I klasserna H/D16 – H/D21 är det gemensam start (första start kl. 12:00), i övriga klasser intervallstart.

Söndag 26.3.2017 är första start kl. 10:00. Intervallstart.

Alla starter är nära tävlingscentrum.

Priser
I FM-tävlingen delas medaljer och minnespris åt de tre bästa. Dessutom plaketter enligt Orienteringsförbundets regler. Efter sista deltävlingen i Lapin Lumirastit delas priser ut efter sammanlagda resultat.

Barnpassning
Plats reserveras på förhand senast,19.3.2017 av Kirsi-Maria Lassheikki, kirsi-maria.lassheikki@ylitornio.fi

Boende och mat
Se information  på www.lapinlumirastit.fi/2017

Möjliga ändringar och köldgräns
Ändringar beroende av snömängden eller temperatur informeras om på tävlingssidorna. Köldgräns är -20°C en timme före start. Efter tävlingsjuryns beslut kan tävlingen flyttas.

 Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Esa Rantakeisu

Banläggargruppens ledare Jorma Pietiläinen

Tävlingskontrollant (TD) Ossi Lakkala

Bankontrollant: Velu Sipola

Information: Niina Jaako, 05041444119, njaako@gmail.com

 

Tävlingssidor
www.lapinlumirastit.fi/2017

 

Välkommna!

Länsi-Rajan Rasti