Tävlings direktiv

PM

Regler

För tävlingarna gäller finska orienteringsförbundets (SSL) regler och anvisningar

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare: Esa Rantakeisu

Huvudbanläggare: Jorma Pietiläinen

TD/tävlingskontrollant: Ossi Lakkala

Bankontrollant: Velu Sipola

Informatör: Niina Jaako, tel. +3585041444119, njaako@gmail.com

Sekretare. Marja Matila, tel. +358405719527, marja.matila@pp.inet.fi

Resultatservice: Daniel Lehtonen

Start: Kari Honkuri

Mål: Petri Hannila

Tävlingsjury: ordf. Ilpo Viippola, S-2000

Lea Pirttilä, OH och Seppo Keltamäki, JoKu

INFO

I AavUs stuga, öppnas på fredag kl 12.30, på lördag och söndag kl 8

På söndag är det sommartid!

Terräng

Tävlingsområdet är varierande skogsterräng, Höjdskillnader på upp till 100 meter. I terrängen finns skidspår och skoterspår, där det rör sig skidåkare och skotrar. Allmänheten har underrättats om evenemanget iakttag dock försiktighet, speciellt i närheten av skoterleder !!
I närheten av skoterleder finns en hel del extra spår men de är dock inte sladdade som tävlingsspåren. Vid kritiska platser har spår som inte finns med på kartan markerats med sprayfärg.

Karta

Ol-karta 3/2017 skala 1:5000 (sprint), 1:15000 och 1:12500 (ultralång), 1:10000 (medeldistans). Ekvidistans 5 m. Kartstorlek A4. Kartor samlas på lördag in fram till sista start, Övriga dagar får kartan behållas. Kom ändå ihåg orienteringens etiska regler.

Förbjudna områden

Tävlingsområdet är förbjudet att röra sig i, med undantag givetvis för de tävlande under sina lopp. Detta gäller fram till tävlings avslutning söndag. 26.3. På kartan finns en  brun väg (vägen till Karemajat) som är förbjudet område. Vägen får dock passeras via skidspår och skoterleder.

Nummerlappar

Nummerlappar finns i närheten av info. Samma nummerlapp används under alla dagar.  Den ska fästas på höger ben. Säkerhetsnålar finns.

Kontroller och stämpling

Kontrollerna är på ett snöre över spåret eller vid sidan av spåret. Modellkontroll på TC. EmiTag systemet används, Kontrollen behöver inte beröras för att stämplingen ska registreras utan det räcker om chipet/tagen  befinner sig inom ett avstånd av 30cm från enheten som är placerad innanför kontrollskärmen. Absolut förbjudet att slå på enheten!

Snitsling

Från sista kontroll till mål. På ultralång finns snitsling från kontroll innan kartbyte till bytet och därifrån till startpunkt.

Hyra av emiTag

Arrangörer kommer att reservera  emiTagi för de deltagare som inte har anmält eget emiTag nummer vid anmälan. Hyran är 5e / dag eller 10 euro / 3 dagar. För ej återlämnat emiTag krävs 100 € i ersättning!

Skidvallning

Vallningsplats utomhus

Uppvärmning och skidtest

På startområdet.

Vägvisning

Från riksväg.21 i Ylitornio

TC och parkering

TC är Ainiovaaran Hiihtokeskus, Alkkulanrinne 7, 95600 Ylitornio. Parkering nära TC.

Restaurang

Det serveras kaffe/te/saft, kaffebröd, mm. Korv säljes ute i kiosken.

Omklädning, dusch och wc

I Aavus stuga och den inbyggda åskådarläktaren. Begränsat med duschutrymme.

Banlängder och kartskala

Enligt separat anslag Sträckor (km) Fågelvägen / längs spåren och kartans skala

Första hjälpen

På TC och på lördag även ute i terrängen på angiven plats på kartan.

Om du bryter

De som avbryter sitt lopp åker som vanligt i mål och meddelar vid stämpelkontrollen att de brutit.

Start

Fredag 24.3.  Första start kl. 15.30

Lördag 25.3. Första start kl. 10.00  för klasserna H/D11-13, H/D35-85, H/D21C

Gemensam start

kl. 12.00  för klasserna H21, D20, H17, D15

kl 12.10  för klasserna, D18, H20, D17, H15

Söndag 26.3.kl. Första start 10.00 (Obs. sommartiden)

Startplats är på skidstadion samtliga dagar..

Spårnät

Extra breda spår (över 3 m): 22.2 km

Bredspår (1,5-3 m): 4,8 km

Streckad linje (0,8-1,2 m): 46,6 km

Punktad linje : 0,2 km

Skoterled. 7,7 km

Spårnät totalt: 81,5 km

Startprocedur

– 3 min: Upprop, nollning av EmiTag

– 2 min: exempelkarta med spårnät anslagen, Barn får kartan rättvänd i sitt kartställ. 11-åringar visas på start och mål på kartan och eventuella frågor besvaras.

– 1min: Den tävlande får ta sin karta ur märkt fack och ansvarar själv för att ta rätt karta
Startklocka ger startsignal.

Mål

Ingen målstämpling. Avläsning av Chip/tag sker direkt efter passering av mållinje. Målet stänger 18.30 på fredag, 16.30 på lördag och 14.00 på söndag kl 14.00. Måldomare avgör ordningen vid behov i samband med målgång för de med gemensam start på ultralång.

Resultat

Resultat och sträcktider hittas dagligen via www.lapinlumirastit.fi/2017/

PRISUTDELNING

På söndag efter sammanlagt resultat. Prisutdelning H/D21-H/D11 klasser. Övriga klassers (H/D35-85) priser hämtas i info. Antalet priser

SM-ULTRALÅNG

GPS-spårning

I klasserna H21 och D21 får de som ska bära gps-enhet den i närheten av start ca 20 minuter innnan start. Var i tid! De som uttagits att bära spårsändare måste göra detta, den som trots uttagning avstår kommer att få sitt resultat struket.

Se separat anslag för uttagna löpare.

Startprocedur vid gemensam start

De tävlande kallas till startlinjen 5 minuter innan start. Alla ska passera startportalen på väg till startområdet. Kartorne börjar delas ut 2 minuter innan start. Kartan ges i vänster hand och ska hållas invid vänster ben till dess tillstånd ges från speaker att placera den i kartställ. (15 sekunder innan start) Speakern är också den som ger startsignal. Starten filmas och den som tjuvstartar kommer att diskvalificeras.

Vätskekontroller

Det finns två bemannde vätskekontroller i terrängen, Den ena är på samma plats som sjukvården. Vid kartbytet finns också vätska. Vätskan är varm saft och vatten.

Reservutrustning

De tävlande får placera reservutrustning och egen dryck på depåområde i närheten av kartbytet. Utrustningen ska vara i försluten skidpåse och på av arrangören markerad plats. I samband med den gemensamma starten får tränare ge reservstav åt behövande på väg mpt startpunkten. I övrigt måste den tävlande själv hämta sin utrustning från depån. Denna är inte utmärkt på kartan..

Kartbyte

Till kartbytet följer man snitsling från den föregående kartans sista kontroll. Kartorna finns på en ställning till vänster om spåret. De ligger ovanpå varandra och märkta med startnummer och löpnummer. Den tävlande är själv ansvarig för att ta rätt karta. Den som tar fel karta dikvalificeras. Den vars karta saknas får en reservkarta av funktionär. Kartbyte i klasserna H/D21 och H20.