Inbjudan

Regler och direktiv

På tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds grenregler, specialdirektiven för skidorienterings FM 2018 och arrangörens direktiv.

Klasser och sträckor

Dag                                                       Klasser

30.3.2018 sprint                                   H/D11,H/D13, H/D15,H/D17,H/D20,H/D21-H/D85, H/D21C

31.3.2018, FM-långdistans                  H/D15,H/D17,H/D20,H/D21-H/D85

långdistans                                           H/D11,H/D13, H/D21C

1.4. 2018, medeldistans                       H/D11,H/D13, H/D15,H/D17,H/D20,H/D21-H/D85, H/D21C

Banlängder enligt Finlands Orienteringsförbunds regler

Anmälan

Senast torsdag 22.3.2018 kl. 24:00  via Finska Orienteringsförbundets IRMA-system.

I samband med anmälan ska tävlandes EmiTag-nummer uppges. Till dem som inte uppger EmitTag-nummer i samband med anmälan, tilldelas en hyrtag som fås på tävlingsplatsen från Infon till ett pris av 5 euro/dag . För en inte återlämnad tag måste man betala en ersättning på 100 euro.

Efteranmälan

Till Lapin Lumirastit kan efteranmälan göras via IRMA mot 1,5 gånger normal tävlingsavgift  till måndag  26.3.2018 kl 24.00. Till FM-tävlingen kan man inte efteranmäla.

Avgifter

I FM-tävlingen är avgiften 31,05 €. I klasserna H/D11,H/D13 är avgiften 15 €/dag och i övriga klasser  25 /dag. Avgiften betalas via Orienteringsförbundets IRMA- tjänst.

Efteranmälan:  till FM-tävlingen kan man inte efteranmäla sig och inte heller försenade anmälningar beaktas.

Till Lapin Lumirastit tas efteranmälningar emot mot en 1,5-gånger normal tävlingsavgift, avgiften betalas via Orienteringsförbundets IRMA-tjänst.

Vägvisning

Från Posio centrum och från vägen 81, Kuusamontie,

Tävlingcentret och parkering

TC är i Kirintövaara, hotell Kirikeskus, Kiririnteentie 1, 97900 Posio. På TC finns en lunchrestaurang samt en cafeteria, toaletter, dusch och omklädningsrum.

Parkering på Kirikeskus parkeringsplatser samt vid vägkanterna nära TC. Parkeringsavgift 5€/dag eller 10€/3 dagar, betalas kontant på TC info.

Karta och terrängsbeskrivning

Skidorienteringskarta, 3/2018, kartans storlek A4. I sprinten är skalan 1:5000, på långdistansen och i medeldistansen 1:10 000 eller 1:12 500. Terrängen är skogklädd bergsterräng, höjdskillnaden är upp till 115 meter. Tävlingsområdet har rikligt med skidspår och stugvägar.

Stämplingssystem och GPS

EmiTag-stämplingssystem. GPS-tracking i klasserna H/D21.

Start
Fredag 30.3.2018 är första start kl. 14:00.
Lördag 31.3.2017.2018 är första start kl. 10:00

Söndag 1.4.2018  är första start kl. 10:00.

Priser

I alla klasser tävlar man om sammanlagda resultat, vilka räknas enligt resultat av varje tävling; vinnaren får 1000 poäng och de följande poäng i förhållande till vinnartiden.

I FM-tävlingen delas medaljer och minnespris åt de tre bästa. Dessutom plaketter enligt Orienteringsförbundets regler. Efter sista deltävlingen i Lapin Lumirastit delas priser ut efter sammanlagda resultat.

Inkvartering och mat
Se information  på www.lapinlumirastit.fi/2018. Kom ihåg lunchrestaurangen och cafeterian på TC!

Möjliga ändringar och köldgräns

Ändringar beroende av snömängden eller temperatur informeras om på tävlingssidorna. Köldgräns är -20°C en timme före start. Efter tävlingsjuryns beslut kan tävlingen skjutas upp eller inhiberas. Info om möjliga uppskjutningar eller inhiberingar finns på www.lapinlumirastit.fi/2018 .

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Antti Häkämies, 041 4579467,  a_hakamies@hotmail.com

Banläggare Jarmo Pyhtinen, 040 7165636

Tävlingskontrollant Olli Mäkipää,  0400 782890

Bankontrollant Tapio Tahkola, 040 5932615

 

Välkommen till Posio!

 

Tävlingssidor
www.lapinlumirastit.fi/2018