Lapin Lumirastit och FM i långdistans  i Ylitornio 24.-26.3.2023

Regler och direktiv

För tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds grenregler, specialdirektiven för skidorientering FM 2023 och arrangörens direktiv.

Klasser och sträckor

Dag​​​Klasser

24.3.2017 sprint​H/D11,H/D13, H/D15,H/D17,H/D20,H/D21-H/D85

25.3.2017, FM-långdistans ​H/D15,H/D17,H/D20,H/D21-H/D85

långdistans​ ​H/D11,H/D13

26.3.2017, medeldistans​H/D11,H/D13, H/D15,H/D17,H/D20,H/D21-H/D85

Banlängder enligt Finlands Orienteringsförbunds regler, i klassen H/D15 kan de som under året fyller 14 år delta

Anmälan

Senast torsdag 16.3.2023 kl. 24:00 främst via Finska Orienteringsförbundets IRMA-system eller    marja.matila@pp.inet.fi.

I samband med anmälan ska tävlandes EmiTag-nummer uppges. Till dem som inte uppger EmitTag-nummer i samband med anmälan, tilldelas en hyrtag till ett pris av 5 euro/dag eller 10 euro/2-3 dagar.

Efteranmälan: Till Lapin Lumirastit kan efteranmälan göras via IRMA mot 1,5 gånger normal tävlingsavgift  senast måndag  20.3.2023 kl 24.00. Till FM-tävlingen kan man inte efteranmäla.

 

Avgifter

I FM-tävlingen avgiften är 36 euro. I klasserna H/D11, H/D13 är avgiften 16 euro/dag och H/D21C 28 euro/dag. Under de övriga dagarna är avgiften i klasserna H/D11,13 och 15 16 euro/dag och i övriga 28 euro/dag.

De som anmält sig på annat sätt än via IRMA betalar avgiften till Länsi-RajanRasti, konto FI9055330040029998 BIC OKOYFIHH, referensnummer 901002.

 

Vägvisning

Från väg 21 I Ylitornio

 

TC och parkering

TC är Ainiovaara skidcentrum, Alkkulanrinne 7, 95600 Ylitornio. Parkering  finns i TCs omedelbara närhet. Det finns toaletter, dusch och omklädningsrum. Skidservicen sker utomhus

Karta och terrängbeskrivning

Skidorienteringskarta, laserutskrift , 3/2023, ekvidistans 5 m . I sprinten är skalan 1:5000, på långdistansen 1:10 000 eller 1:15 000 och på medeldistansen 1:10 000. Kartans storlek A4. Terrängen är skogklädd bergsterräng, höjdskillnaden är upp till 100 meter.

 

Stämplingssystem

EmiTag-stämplingssystem.

Start

Fredag 24.3. är första start kl. 15.30. Intervallstart.
Lördag 25.3. är första start kl. 10:00, intervallstart.

Söndag 26.3. är första start kl. 10:00. Intervallstart. Starterna ligger 100m-1000m från TC.

Priser

I FM-tävlingen delas medaljer och minnespris åt de tre bästa (H/D21, H/D20-15) och I klasserna H/D35-85 åt tre bästa och vinnaren  får minnespris.  Dessutom plaketter enligt Orienteringsförbundets regler. Efter sista deltävlingen i Lapin Lumirastit delas priser ut efter sammanlagda resultat, vilket beräknas som poäng på ett sådant sätt att vinnaren av klassen i varje tävling får tusen poäng, följande poäng i förhållande till vinnartiden

Boende och mat

En cafeteria på TC. Se information https://lapinlumirastit.fi/2023/ och www.aavasaksa.fi.

 

Möjliga ändringar och köldgräns

Ändringar beroende av snömängden eller temperatur informeras om på tävlingssidorna. Köldgräns är -20°C en timme före start. Efter tävlingsjuryns beslut kan tävlingen flyttas. Ändringar kommer att meddelas på tävlingssidorna.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare, information Niina Jaako, 05041444119, njaako@gmail.com

Huvudbanläggare Tommi Uusimäki

Tävlingskontrollant (TD) Santeri Aikio

Bankontrollant: Eero Haapasalmi

Tävlingssekreterare Ritva Uusimäki, 050-5012342, ritva.uusimaki@gmail.com

 

Välkommen till Ylitornio!

Länsi-Rajan Rasti